خازن مایلار (Mylar Capacitors)

موجود است

کد کالا:Mylar Capacitor